#28: Petr Pavlásek [KFP]

15. 7. 2020

Rozhovor je také dostupný na streamovacích službách:

Petr Pavlásek patří již mezi veterány finančně poradenského trhu. Zkušený bankéř, finanční poradce a lektor, majitel vzdělávací společnosti KFP, který zasvětil svůj život finančnímu světu a především lektorování a vzdělávání ostatních.

Petr pochází z učitelské rodiny a tak není divu, že ho to od dětství táhlo k tomu stát se učitelem nebo školitelem. Díky staršímu bratrovi pochopil, že učit může kdykoli a je nutné prvně nabrat potřebné zkušenosti. A tak vystudoval střední ekonomickou školu, následně vysokou ekonomickou školu a poslušně nastoupil do Státní banky Československé. Po revoluci ještě pokračoval několik let v Komerční bance a v Moravia bance, a protože ho lidé pravidelně oslovovali jak mají nakládat se svými penězi, rozhodl se osamostatnit a založit si svoji vlastní poradenskou praxi.

Ale protože společně s poradenstvím i pravidelně školil a vzdělával ostatní spolupracovníky nebo širokou veřejnost, dospělo to k vytvoření deskové hry Finanční svoboda a založení vzdělávací společnosti KFP, který měla za cíl vzdělávat bankéře a finanční poradce. Vzdělávání se věnuje dodnes, ale nebyla to vždy lehká cesta. Hospodářská krize z roku 2008 zavřela kohoutky vzdělávacím firmám a následný nepovedený vstup na americký trh ho dostala na několik let do dluhů.

Petr se dnes věnuje již pouze vzdělávání a snaží se ostatním předávat své třicetileté zkušenosti z finančního světa. Otevřeně mluví o svých životních i podnikatelských chybách a díky tomu patří mezi nejvyhledávanější a nejuznávanější lektory v České republice. Petrův příběh je opravdu inspirující a stojí za to si ho poslechnout.