#27: Jiří Vojkovský [Richfox Capital]

1. 7. 2020

Rozhovor je také dostupný na streamovacích službách:

Jiří Vojkovský je úspěšný investor a majitel investiční skupiny Richfox Capital, který založil a úspěšně řídí jeden z prvních quantitative fondů ve Střední Evropě, operující převážně na základě jasně daných pravidel a matematických vzorců.

Jirka patřil od malička k dětem, které jsou zvědavé a žene je touha po poznání. To mu vydrželo až do dospělosti, a protože jeho záliba jsou technologie a finance, rozhodl se tomu zasvětit svůj život. Začínal jako byznys developer v rychle rostoucí softwarové firmě IceWarp, která vyvíjela především řešení pro vzdálenou komunikaci. Jeho píle a cílevědomost ho dostala až do Londýna, kde založil a vedl britskou pobočku, a kde se mu podařilo prodat softwarové řešení např. pro britskou armádu.

Následně se rozhodl založit investiční společnost Richfox Capital, která měla za úkol spravovat peníze bohatým rodinám na kapitálových trzích. Měla ale jednu obrovskou výjimečnost a to, že se od začátku řídila na základě quantitative přístupů, tedy matematických modelů, které se rozhodují na základě tvrdých dat a jsou tak odstraněny emoce a následné chyby člověka. Tomu samozřejmě předcházelo i tvrdý střet s kapitálovými trhy v roce 2008, kdy Jirka přišel o všechny peníze, které na trzích vydělal na základě emočních rozhodnutí.

Jirka má obrovský přehled nejen o světě financí a technologií, ale i o dalších důležitých společenských tématech. Díky tomu se dokáže rychle adaptovat na změny, reagovat tím ve svém podnikání a využívat obchodních příležitostí. Na to, že má v podstatě celý život před sebou toho stihl za několik životů a vy se tak můžete jeho příběhem inspirovat. Protože věřím, že o něm ještě hodně uslyšíme.