#18: Jan Maňák [BNP Paribas AM]

15. 5. 2019

Rozhovor je také dostupný na streamovacích službách:

Jan Maňák je přední investiční odborník a šéf obchodu v BNP Paribas Asset Management pro region CEE, jednoho z největšího správce aktiv v Evropě.

Po revoluci vystudoval vysokou školu ekonomickou v Praze a následně začal sbírat zkušenost jako pracovník dealingu na peněžních a derivátových trzích v GiroCredit RČ a Erstebank ČR. Po několika dalších úspěšných letech v České spořitelně, kde se staral o treasury potřeby velkých společností se rozhodl přijmout výzvu a stal se šéfem obchodu pro velkou správcovskou společnost BNP Paribas AM. Ji zastupuje v ČR již více jak 10 let.

Jan je veterán kapitálových trhů, který má především obrovský přehled o finančních trzích, investičních nástrojích a různých produktech. Pravidelně ho můžete potkat na investičních konferencích a workshopech, kde přednáší o nových příležitostech a investičních strategiích. Jeho životní příběh je velmi inspirativní a vy se jím můžete nyní inspirovat také.